Проектиране и изграждане на тръбен сондаж за водоснабдяване с подземни води на складови помещения  , доставка и монтаж на помпа и хидрофорна уредба.

Виж още: 2014 г.

Проучвателно сондиране с пневматична сонда.Проучвателно сондиране с пневматична сонда,гр. Монтана.

 

Виж още: 2012 г.

Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване с подземни води,доставка и монтаж на помпа и хидрофорна уредба,гр. Елин Пелин.

Виж още: 2009 г.

Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за поливно водоснабдяване с подземни води,доставка и монтаж на помпено оборудване.

Виж още: 2013 г.

Проектиране и изграждане на 5  водочерпателни тръбни кладенеца за поливно водоснабдяване с подземни води , с. Нови Хан – „БГ Пропърти”.

Виж още: 2010 г.

Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване с подземни води,доставка и монтаж на помпа и хидрофор,гр. Нови Искър.

Виж още: 2008 г.