Проектиране и изграждане на тръбен сондаж за водоснабдяване с подземни води на складови помещения в с. Бусманци , доставка и монтаж на помпа и хидрофорна уредба.

     
     
                  
     
     

 Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване с подземни води,оборудване устието на кладенеца,ОМV - Суходол.

 

 

 

 

 

 

 


 
     
     

Проектиране и изграждане на дублетна система от един вододобивен и един реинжекционен тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване с подземни води,предназначени за термоотопление,КИА Моторс България.