Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за поливно водоснабдяване с подземни води,доставка и монтаж на помпено оборудване,гр. Банкя.

 

 

 

 

 

   Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване с подземни води,оборудване устието на кладенеца,кв. Бояна.