Проучвателно сондиране с пневматична сонда,гр. Монтана.