Проектиране и изграждане на 5 водочерпателни тръбни кладенеца,с. Нови Хан – „БГ Пропърти”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проектиране и изграждане на водочерпателен сондаж,гр. Банкя.