Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване с подземни води,доставка и монтаж на помпа и хидрофорна уредба,гр. Елин Пелин.