Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване с подземни води,доставка и монтаж на помпа и хидрофор,гр. Нови Искър.