Оборудването на сондажа за вода се състои от няколко етапа

   * След пробиване на сондажния отвор в сондажа се поставят PVC тръби, във водоносния слой се поставят PVC филтри - ние използваме главно тръби с висока якост произведени за сондажи

  * Между PVC тръбите и сондажния отвор обикновено се прави посипка с филц.

 * Водо-черпене до момент в който сондажа започне да вади бистра вода.

* Определяне дебита на сондажа.

 * Избор на помпа - най-правилно е да се избере помпа след определяне дебита на сондажа - това ви гарантира нисък разход на енергия и дълъг живот на помпата.

   * Доставка и монтаж на помпа.

   Спазвайки правилата за оборудване на сондажи Вие си гарантирате дълъг срок на експлоатация на сондажа с минимални разходи!